Virtueel Sterrenkijken

VR Ervaring om intimiteit te bevorderen

Voor het mastervak Designing Real Interactive Experiences moest experience worden ontworpen in het thema van de beperkingen rondom de Coronacrisis.

Mijn projectteam koos ervoor om te voorzien in het probleem van gebrek aan intimiteit, vooral onder geliefden die niet samenwonen. Gebruikmakend van de principes van research through design, ontwikkelden wij een Virtual Reality app om mee te kunnen sterrenkijken. Twee gebruikers worden verbonden en belanden zo in dezelfde, virtuele ruimte waar intimiteit ontstaat door het onderdompelen van de zintuigen en de illusie van nabijheid. Die illusie wordt versterkt door een extra laag van 3D geluid, en de sfeer wordt verzorgd door het uitzicht op de Melkweg en een aantal vragen voor diepgaande gespreksonderwerpen. Ook is er een spelmodus waarbij sterrenstelsels gevonden dienen te worden om zo het ijs te breken.

Om de app te bouwen hebben we gebruik gemaakt van het Google Cardboard platform en Unity. Mijn taak was het om de app daadwerkelijk in VR te laten werken op een Android smartphone en om via de camera van de smartphone te detecteren wanneer de gebruiker in een donkere omgeving was, en om te detecteren of de gebruiker zich in een liggende positie bevindt. Ik heb ook gewerkt aan de opmaak van de app en de gebruiksinterface en aan de UX (met name om de overgang tussen de echte wereld en de VR-wereld te versoepelen, welke geactiveerd wordt als de gebruiker fysiek gaat liggen).

De demo-app werd erg succesvol bevonden en gewaardeerd door professoren en experts. Het concept was later ingediend voor de VPRO Tegenlicht 2020 Pioniers wedstrijd en heeft de finale behaald.

Doelstellingen van dit project:

  • Het ontwerpen en maken van een multi-model, interactieve ervaring met als basis een iteratief team-gebaseerd maakproces met constante zelfreflectie.
  • Het begrijpen van de wetenschap achter research through design (ontwerpend onderzoeken) in Human Computer Interaction en hoe zich dit verhoudt tot andere onderzoek- en ontwerpmethodes.
  • Tegenstrijdige feedback beoordelen van verschillende experts en belanghebbenden en hierop gebaseerd eigen veranderingen toepassen.
  • In staat zijn om eigen bijdragen te kunnen identificeren in een multidisciplinair team.