Lane Changing Advice

Rij-assistentsyteem

Voor het mastervak Intelligent Transportation Systems werd een concept ontwikkeld om weggebruikers advies geven bij het wisselen van rijstrook, ofwel door een systeem in de auto of een systeem aan de weg.

In de auto-industrie bestaan er vele rijassistentsystemen, waaronder ook een aantal die ervoor zorgen of waarschuwen dat een auto niet uit zijn rijstrook dreigt te gaan. Echter geven zulke systemen nooit advies aan de bestuurder over wanneer het (on)verstandig is om van rijstrook te wisselen. Onder andere door onoplettendheid, onwetendheid en verschillende rijstijlen worden veel rijstrookwisselingen niet op het goede moment geïnitieerd, wat kan leiden tot verstoringen in de doorstroming.

In een team met twee civiele techneuten hebben wij een concept ontworpen welke twee systemen omvat. Een weg-systeem dat de weg dynamisch in secties kan verdelen, waarbij de meest rechter rijstrook gereserveerd blijft voor in- en uitvoegend verkeer. Daarbij worden de rijstroken ‘bevroren’ en rijstrookwisselingen ontmoedigd. Het auto-systeem laat deze situatie ook zien aan de bestuurder, aangepast aan zijn/haar scenario (bijvoorbeeld met navigatiegegevens). Daarnaast gebruikt het auto-systeem radar sensoren in de auto om zo de snelheden van andere omliggende voertuigen te meten. Hierop gebaseerd kan het systeem adviseren om van rijstrook te wisselen om zo de voorkeurssnelheid te behouden, of waarschuwen als een wisseling juist voor verstoringen zorgt.

Voor dit project is literatuuronderzoek gedaan en zijn verkeerssimulaties bestudeerd in FOSIM. Ook is er een online enquête gehouden om de intuïtiviteit en cognitieve effecten te beoordelen op menselijke bestuurders. Mijn focus lag vooral op het auto-systeem; het overbrengen van het concept met onder andere een animatie; en het opstellen en evalueren van de enquête. Aan het einde werd een paper geschreven met onze bevindingen.

Doelstellingen van dit project:

  • Identificeren van relevante technologieën, hun operationeel gebied en de vereiste vermogens van de menselijke bestuurders voor de applicatie van Intelligent Transport Systems en services (ITS).
  • Omschrijven en ontwerpen van een potentieel ITS voor automobilisten of reizigers.
  • Beoordelen en analyseren van het gedrag van automobilisten (of reizigers) in het ontwerp en evaluatie van ITS-applicaties.
  • Beoordelen van (maatschappelijke) acceptatie en toelating van technologie voor mobiliteitsbehoeften.