BATPACK

Range extender voor elektrische auto's

Dit project was onderdeel van het mastervak Electric Vehicle System Design. BATPACK is een battery-pack op wielen en kan het bereik van een elektrische auto uitbreiden. De batterijen zijn geïmplementeerd in het onderste deel van de aanhanger, welke gereserveerd en ontgrendeld kan worden met een app. Het gebruiksscenario is langere road-trips of voor vakantiereizen, waarnaast de aanhanger ook extra bagageruimte biedt.

Het is een conceptueel ontwerp dat vooral gefocust is op technische haalbaarheid. Door gebruik te maken van de bekende CAN-stekker van elektrische voertuigen, kunnen de aanhanger en de auto communiceren zodat de batterij van de aanhanger die van de auto kan opladen als dat nodig is.

Als onderdeel van het vak werd er ook een interactief model gemaakt om inzicht te geven in de relatie tussen technische prestaties en input parameters. Dit model is een webapp welke hier te zien is:

* interactief frame! Voor de volledige versie, bekijk deze link

Mijn bijdrage was met name conceptgeneratie, ontwerp en het uitwerken van functiediagrammen vanuit het oogpunt van systems engineering. Daarnaast heb ik het interactieve model geprogrammeerd met JavaScript, Svelte en Chart.js.

Doelstellingen van dit project:

  • Het begrijpen van de werking en technische principes van elektrische en hybride voertuigcomponenten.
  • Modelleren en beredeneren van verschillende architecturen in (hybride) elektrische voertuigen en de consequenties daarvan.
  • Het bedenken van een systeemontwerp in het veld van elektrische mobiliteit.